• Tấm lắng lamellaTấm lắng lamella Quick View
  • Giảm giá!
   Tấm lắng lamellaTấm lắng lamella Quick View
  • , ,
  • Tấm lắng lamella

  • 3,750,000
  • Tiết kiệm 50% chi phí cho Doanh nghiệp khi phải cải tạo hay xây dựng hệ thống xử lý nước thải vì chỉ cần bổ sung Tấm lắng lamella vào bể lắng trong hệ thống xử lý nước thải mà không cần phải mở rộng công trình phía sau khi lưu lượng nước thải vào hệ thống tăng cao.  
  • Thêm vào giỏ hàng
 • Tấm lắng lamen – lamella TL LM 03Tấm lắng lamen – lamella TL LM 03 Quick View
  • Giảm giá!
   Tấm lắng lamen – lamella TL LM 03Tấm lắng lamen – lamella TL LM 03 Quick View
  • Tấm lắng lamen – lamella TL LM 03

  • 1,200,000
  •  Doanh nghiệp khi phải cải tạo, xây dựng hệ thống xử lý nước thải vì chỉ cần bổ sung Tấm lắng lamen lamella vào bể lắng trong hệ thống xử lý nước mà không cần phải mở rộng công trình phía sau khi lưu lượng nước thải vào hệ thống tăng cao. Khi sử dụng tấm lắng lamen lamella thì…
  • Mua sản phẩm
 • Tấm lắng Lamen (lamella)Tấm lắng Lamen (lamella) Quick View
  • Tấm lắng Lamen (lamella)Tấm lắng Lamen (lamella) Quick View
  • Tấm lắng Lamen (lamella)

  • Tiết kiệm 50% chi phí cho Doanh nghiệp khi phải cải tạo hay xây dựng hệ thống xử lý nước thải vì chỉ cần bổ sung Tấm lắng lamella vào bể lắng trong hệ thống xử lý nước thải mà không cần phải mở rộng công trình phía sau khi lưu lượng nước thải vào hệ thống tăng cao.
  • Đọc tiếp
 • Tấm lắng lamen lamella ống (40x40mm)Tấm lắng lamen lamella ống (40x40mm) Quick View
  • Giảm giá!
   Tấm lắng lamen lamella ống (40x40mm)Tấm lắng lamen lamella ống (40x40mm) Quick View
  • Tấm lắng lamen lamella ống (40x40mm)

  • 3,750,000
  • Tấm lắng lamella ống 40x40mm Tiết kiệm 50% chi phí cho Doanh nghiệp khi phải cải tạo hay xây dựng hệ thống xử lý nước thải vì chỉ cần bổ sung Tấm lắng lamen lamella vào bể lắng trong hệ thống xử lý nước mà không cần phải mở rộng công trình phía sau khi lưu lượng nước thải vào…
  • Thêm vào giỏ hàng
 • Tấm lắng lamen lamella TL LM 02Tấm lắng lamen lamella TL LM 02 Quick View
  • Tấm lắng lamen lamella TL LM 02Tấm lắng lamen lamella TL LM 02 Quick View
  • Tấm lắng lamen lamella TL LM 02

  • 1,850,000
  • Tiết kiệm 50% chi phí cho Doanh nghiệp khi phải cải tạo hay xây dựng hệ thống xử lý nước thải vì chỉ cần bổ sung Tấm lắng lamen lamella vào bể lắng trong hệ thống xử lý nước mà không cần phải mở rộng công trình phía sau khi lưu lượng nước thải vào hệ thống tăng cao. Khi…
  • Thêm vào giỏ hàng