+84 (028) 3731.2244 namtrungviet.envi@gmail.com
 • Tấm lắng lamella Tấm lắng lamella Xem nhanh
  • Giảm giá!
   Tấm lắng lamella Tấm lắng lamella Xem nhanh
  • , ,
  • Tấm lắng lamella
  • 3,900,000 3,750,000
  • Tiết kiệm 50% chi phí cho Doanh nghiệp khi phải cải tạo hay xây dựng hệ thống xử lý nước thải vì chỉ cần bổ sung Tấm lắng lamella vào bể lắng trong hệ thống xử lý nước thải mà không cần phải mở rộng công trình phía sau khi lưu lượng nước thải vào hệ thống tăng cao.  
  • Mua hàng
 • Tấm lắng lamen – lamella TL LM 03 Tấm lắng lamen – lamella TL LM 03 Xem nhanh
  • Giảm giá!
   Tấm lắng lamen – lamella TL LM 03 Tấm lắng lamen – lamella TL LM 03 Xem nhanh
  • Tấm lắng lamen – lamella TL LM 03
  • 1,300,000 1,200,000
  •  Doanh nghiệp khi phải cải tạo, xây dựng hệ thống xử lý nước thải vì chỉ cần bổ sung Tấm lắng lamen lamella vào bể lắng trong hệ thống xử lý nước mà không cần phải mở rộng công trình phía sau khi lưu lượng nước thải vào hệ thống tăng cao. Khi sử dụng tấm lắng lamen lamella thì…
  • Mua sản phẩm
 • Tấm lắng Lamen (lamella) Tấm lắng Lamen (lamella) Xem nhanh
  • Tấm lắng Lamen (lamella) Tấm lắng Lamen (lamella) Xem nhanh
  • Tấm lắng Lamen (lamella)
  • Hiện nay xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học đang rất phổ biến, hiệu quả rất cao mà lại đáp ứng yếu tố bảo vệ môi trường. Và tấm lắng lamen (lamella) là một sản phẩm bổ sung được đánh giá là giải pháp tối ưu cho vấn đề nói trên nhưng chi phí đầu tư thấp nhưng…
  • Đọc tiếp
 • Tấm lắng lamen lamella ống (40x40mm) Tấm lắng lamen lamella ống (40x40mm) Xem nhanh
  • Giảm giá!
   Tấm lắng lamen lamella ống (40x40mm) Tấm lắng lamen lamella ống (40x40mm) Xem nhanh
  • Tấm lắng lamen lamella ống (40x40mm)
  • 3,800,000 3,750,000
  • Tấm lắng lamella ống 40x40mm Tiết kiệm 50% chi phí cho Doanh nghiệp khi phải cải tạo hay xây dựng hệ thống xử lý nước thải vì chỉ cần bổ sung Tấm lắng lamen lamella vào bể lắng trong hệ thống xử lý nước mà không cần phải mở rộng công trình phía sau khi lưu lượng nước thải vào…
  • Mua hàng
 • Tấm lắng lamen lamella TL LM 02 Tấm lắng lamen lamella TL LM 02 Xem nhanh
  • Tấm lắng lamen lamella TL LM 02 Tấm lắng lamen lamella TL LM 02 Xem nhanh
  • Tấm lắng lamen lamella TL LM 02
  • 1,850,000
  • Tiết kiệm 50% chi phí cho Doanh nghiệp khi phải cải tạo hay xây dựng hệ thống xử lý nước thải vì chỉ cần bổ sung Tấm lắng lamen lamella vào bể lắng trong hệ thống xử lý nước mà không cần phải mở rộng công trình phía sau khi lưu lượng nước thải vào hệ thống tăng cao. Khi…
  • Mua hàng
Đóng

Hotline: 0919.358.658

×