+84 (028) 3731.2244 namtrungviet.envi@gmail.com
  • Tấm lắng Lamen (lamella) Tấm lắng Lamen (lamella) Xem nhanh
    • Tấm lắng Lamen (lamella) Tấm lắng Lamen (lamella) Xem nhanh
    • Tấm lắng Lamen (lamella)
    • Hiện nay xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học đang rất phổ biến, hiệu quả rất cao mà lại đáp ứng yếu tố bảo vệ môi trường. Và tấm lắng lamen (lamella) là một sản phẩm bổ sung được đánh giá là giải pháp tối ưu cho vấn đề nói trên nhưng chi phí đầu tư thấp nhưng…
    • Đọc tiếp
Đóng

Hotline: 0919.358.658

×