Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đô thị

10 Tháng Tám, 2017

Công nghệ mbbr

CÔNG NGHỆ MBBR Bể mbbr (Moving Bed Biofilm Reactor – MBBR) hoạt dộng đơn giản, tiết kiệm diện tích hơn các hệ thống xử lý nước […]
5 Tháng Tám, 2017

xử lý nước thải sinh hoạt