Thi công xây dựng và vận hành

11 Tháng Tám, 2017

MBBR TRONG CÔNG  NGHIỆP GIẤY

  NTV  đã làm việc cho nhiều dự án trong ngành giấy và bột giấy bao gồm việc mở rộng và cải tạo nhà máy sử […]
11 Tháng Tám, 2017

MBBR TRONG CÔNG NGHIỆP DƯỢC PHẨM

  Với kinh nghiệm cung cấp công nghệ xử lý nước thải kinh tế cho ngành dược phẩm. NTV cho phép các nhà sản xuất dược […]
11 Tháng Tám, 2017

MBBR TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Là một chuyên gia xử lý nước môi trường và là đối tác của nhiều khách hàng trong ngành thực phẩm và đồ uống, NTV có […]
10 Tháng Tám, 2017

công nghệ mbbr trong xử lý nước thải

Công nghệ (MBBR) là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp sản xuất và thương mại khi đòi hỏi hệ thống xử lý nước thải […]