Thi công xây dựng và vận hành

11 Tháng Tám, 2017

MBBR TRONG CÔNG NGHIỆP DƯỢC PHẨM

  Với kinh nghiệm cung cấp công nghệ xử lý nước thải kinh tế cho ngành dược phẩm. NTV cho phép các nhà sản xuất dược […]
11 Tháng Tám, 2017

MBBR TRONG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM

Là một chuyên gia xử lý nước môi trường và là đối tác của nhiều khách hàng trong ngành thực phẩm và đồ uống, NTV có […]
4 Tháng Tám, 2017

xây dựng hệ thống xử lý nước thải