giá thể vi sinh

10 Tháng Tám, 2017

công nghệ mbbr trong xử lý nước thải

Công nghệ (MBBR) là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp sản xuất và thương mại khi đòi hỏi hệ thống xử lý nước thải […]
10 Tháng Tám, 2017

Bể mbbr

Bể mbbr là gì? Trong bể hiếu sử dụng giá thể mbbr làm giá thể vi sinh dính bám. Trong quá trình làm việc giá thể […]
10 Tháng Tám, 2017

Công nghệ mbbr

Công nghệ MBBR là từ viết tắt của cụm từ Moving Bed Biofilm Reactor, là quá trình xử lý nhân tạo trong đó sử dụng các vật liệu […]
10 Tháng Tám, 2017

bán giá thể mbbr

Bán gía thể mbbr ở đâu? bạn đang tìm đơn vị bán giá thể mbbr, công trình XLNT của bạn đang cần tới giá thể mbbr  bạn […]