giá thể vi sinh

22 Tháng Mười, 2017

giá thể mbbr trong xử lý nước thải

bạn đang tìm đơn vị bán giá thể mbbr  trong xử lý nước thải, công trình XLNT của bạn đang cần tới giá thể mbbr  bạn […]
13 Tháng Mười, 2017

bán giá thể mbbr

bán giá thể mbbr công trình Xử lý nước thải của bạn đang cần tới giá thể mbbr. bạn đang cần tìm kiếm nơi bán giá thể […]
13 Tháng Mười, 2017

sản xuất giá thể mbbr

sản xuất giá thể mbbr công trình Xử lý nước thải của bạn đang cần tới giá thể mbbr. bạn đang cần tìm kiếm nhà sản […]
13 Tháng Mười, 2017
giá thể mbbr pe08

Giá thể mbbr -PE08

Nguyên lý hoạt động Giá thể mbbr -PE08 Trong bể hiếu khí dính bám Giá thể mbbr -PE08  luôn ở trạng thái lơ lửng và chuyển động xáo […]