giá thể mbbr

11 Tháng Tám, 2017

MBBR TRONG CÔNG  NGHIỆP GIẤY

sử dụng giá thể mbbr trong ngành công nghệp NTV  đã làm việc cho nhiều dự án trong ngành giấy và bột giấy bao gồm việc […]
10 Tháng Tám, 2017

công nghệ mbbr trong xử lý nước thải

Công nghệ (MBBR) là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp sản xuất và thương mại khi đòi hỏi hệ thống xử lý nước thải […]
10 Tháng Tám, 2017

Bể mbbr

Bể mbbr là gì? Trong bể hiếu sử dụng giá thể mbbr làm giá thể vi sinh dính bám. Trong quá trình làm việc giá thể […]
10 Tháng Tám, 2017

Công nghệ mbbr

Công nghệ MBBR là từ viết tắt của cụm từ Moving Bed Biofilm Reactor, là quá trình xử lý nhân tạo trong đó sử dụng các vật liệu […]