thanhlongad

11 Tháng Tám, 2017

MODULE TẤM LẮNG LAMELLA

11 Tháng Tám, 2017

Tổng quát về tấm lắng lamella

Lợi ích đem lại từ việc dùng tấm lắng lamen Tăng hiệu suất lắng mà không cần mở rộng thêm bể lắng Giảm thiểu lượng lớn […]
11 Tháng Tám, 2017

MBBR TRONG CÔNG  NGHIỆP GIẤY

  NTV  đã làm việc cho nhiều dự án trong ngành giấy và bột giấy bao gồm việc mở rộng và cải tạo nhà máy sử […]
11 Tháng Tám, 2017

MBBR TRONG CÔNG NGHIỆP DƯỢC PHẨM

  Với kinh nghiệm cung cấp công nghệ xử lý nước thải kinh tế cho ngành dược phẩm. NTV cho phép các nhà sản xuất dược […]